People Centered Growth

Substantiële opdrachten gegund krijgen. Klanten voor de lange termijn aan je organisatie verbinden. Tevreden medewerkers aantrekken en behouden. Kortom, op een verantwoorde manier groei realiseren. Dat kan. Ook voor jouw kennisintensieve B2B-organisatie. En wel door mensen (medewerkers en hun doelgroepen) centraal te stellen; People Centered Growth noem ik het.

Als strategisch adviseur & projectmanager help ik je daar graag bij. Dat doe ik samen met Stéphan Lam, online strateeg en schrijver van het boek ‘Medewerkers als Online Ambassadeurs’. Stéphan en ik hebben meer dan 20 jaar praktijkervaring en best practices voor je gebundeld in een unieke aanpak, waarmee we People Centered Growth in 5 fases de nieuwe norm maken.

Welke fases en stappen nodig zijn, hangt af van de behoeften en mogelijkheden binnen jouw organisatie. De People Centered Growth aanpak resulteert altijd in een op maat gemaakt programma. Zo maximaliseren we de kans op succes – ook voor jouw organisatie.

Let op!

Veel van de stappen waarmee we People Centered Growth implementeren, kunnen online worden gezet.

Ook als jij en je collega’s op dit moment noodgedwongen thuis werken, kunnen we werken aan de realisatie van groeidoelstellingen: opdrachten gegund krijgen, klanten aan je organisatie verbinden, medewerkers aantrekken en behouden.

Fase 0 - Spark!

Fase 0 – Spark!

Nog niet iedereen binnen jouw organisatie is overtuigd van een People Centered Growth aanpak. Er bestaat nog wat twijfel over nut en noodzaak.

Tijdens een op maat gemaakte Spark! sessie brengen we daar verandering. De sessie duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit 3 delen.

 1. Inspiratie aan de hand van praktijkvoorbeelden
 2. Praktisch aan de slag met een aantal kritische succesfactoren
 3. Voldoende ruimte voor vragen

Na een Spark! sessie weten de deelnemers wat People Centered Growth voor jouw organisatie kan betekenen. Op hoofdlijnen hebben ze alvast een groeiambitie bepaald. Ze weten hoe mensen ondersteund gaan worden bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe vaardigheden. En ze snappen nut en noodzaak van een goed meet- & rapportage-instrument.

Fase 1 - Ruimte creëren

Fase 1 – Ruimte creëren

Jouw organisatie wil graag groei realiseren en snapt de mogelijkheden van een People Centered Growth aanpak. In fase 1 creëren we ruimte binnen de bestaande cultuur en structuur van de organisatie, zodat mensen in fase 2 (nieuwe) middelen op een andere manier kunnen inzetten en groeiresultaten kunnen boeken.

De eerste fase bestaat uit 5 stappen:

 1. Fundament (missie, visie & strategie) checken
 2. Groeiambitie bepalen
 3. Vertrekpunt in kaart brengen
 4. Betrokkenen (enthousiasmeren &) selecteren
 5. Betrokkenen focus & tijd geven

Lukt het onverhoopt niet om ruimte te creëren, dan is de organisatie op dit moment nog niet klaar voor People Centered Growth. Jammer natuurlijk, maar je weet het wel in een vroeg stadium – zonder al teveel geïnvesteerd te hebben.

Is het gelukt om ruimte te creëren, dan gaan we snel aan de slag met een pilot project!

Fase 2 - Pilot project

Fase 2 – Pilot project

Jouw organisatie is klaar om aan de slag te gaan met People Centered Growth. In fase 2 realiseren we groei door mensen centraal te stellen. In eerste instantie doen we dat tijdens een pilot project van 6 maanden. Een klein groepje mensen krijgt nieuwe vaardigheden aangeleerd, past deze in de praktijk toe en boekt de eerste groeiresultaten.

De tweede fase bestaat uit 5 stappen:

 1. Projectdoelstellingen & KPI’s bepalen
 2. Nieuwe marketing- & sellingvaardigheden aanleren
 3. Nieuwe marketing- & sellingvaardigheden toepassen
 4. Best practices voor jouw organisatie definiëren
 5. Vervolg bepalen

Aan het einde van fase 2 zijn de eerste tastbare resultaten van een People Centered Growth aanpak gerealiseerd. Er is in de praktijk getoetst hoe nieuwe vaardigheden zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kunnen worden. En er is een duidelijk beeld van de te nemen vervolgstap ontstaan.

Fase 3 / 4 - Schalen / Implementeren

Fase 3 / 4 – Schalen / implementeren

Nu jouw organisatie in de praktijk heeft ervaren wat People Centered Growth kan betekenen, is het tijd voor de volgende stap. De aanpak kan meteen in de volledige organisatie worden geïmplementeerd. Of er wordt eerst opgeschaald met een vervolgpilot.

In een vervolgpilot kan de breedte of de diepte worden opgezocht. In het eerste geval gaan we met een nieuwe groep deelnemers aan de slag. In het tweede geval duiken we met dezelfde deelnemersgroep de diepte van de materie in.

Schalen of implementeren doen we in 5 stappen:

 1. Fundament, groeiambitie & vertrekpunt checken
 2. Nieuwe groeiambitie bepalen
 3. Betrokkenen (enthousiasmeren &) selecteren
 4. Betrokkenen focus & tijd geven
 5. Vervolgpilot of implementatie – zie de stappen uit fase 2

Aan het einde van fase 3 / 4 is People Centered Growth de nieuwe norm in jouw organisatie. Iedereen voor wie dit relevant is, past nieuwe marketing- & sellingvaardigheden toe alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Nieuwe resultaten worden geboekt. De organisatie realiseert groei door mensen centraal te stellen. Nu en in de toekomst.

Fase 5 - Periodieke check-in

Fase 5 – Periodieke check-in

De enige constante is verandering en voor jouw organisatie is dat natuurlijk niet anders. Mensen komen en gaan. De markt verandert. En dat vraagt om een andere visie en een nieuwe strategie. De organisatie wordt anders gestructureerd. Of er worden nieuwe middelen in gebruik genomen.

Wat de impact van deze veranderingen zijn op de People Centered Growth aanpak binnen jouw organisatie, bekijken we tijdens een periodieke check-in. Eens per kwartaal komen we bij je langs om te kijken of je nog steeds tevreden bent met de resultaten die worden geboekt en de manier waarop dit gebeurt. We gaan samen na waar bijsturing nodig is, zodat we het maximale rendement uit de aanpak blijven halen.