Diensten

Als strategisch adviseur & projectmanager help ik kennisintensieve B2B-organisaties bij wat ik People Centered Growth noem: het op verantwoorde wijze realiseren van groei. Nieuwe opdrachten gegund krijgen, klanten voor de lange termijn aan je organisatie verbinden, tevreden medewerkers aantrekken en behouden.

Deze organisatiedoelstellingen realiseer je door mensen centraal te stellen. Mensen doen immers nog steeds zaken met mensen. Ook in een tijd waarin artificiële intelligentie en bots steeds meer taken van ons overnemen, informatie vrij toegankelijk is voor iedereen met een internetverbinding en ongeveer een derde van de wereldbevolking met elkaar is verbonden via social media.

Met mijn werkzaamheden begeef ik me op het snijvlak van organisatieadvies en het ontwikkelen van vaardigheden die mensen nodig hebben om effectiever, efficiënter en prettiger zaken met elkaar te doen.

Strategisch & tactisch advies

Dikke adviesrapporten schrijf ik liever niet. In plaats daarvan help ik je om een gedegen – maar zo beknopt mogelijke – strategie uit te werken.

Samen maken we tactische keuzes over de bouwstenen van jouw organisatiestrategie:

We doen het allemaal voor zakelijke resultaten. Groei. Bijvoorbeeld door meer opdrachten gegund te krijgen. Door tevreden medewerkers te behouden. Of door nieuwe medewerkers aan te trekken.

Die resultaten worden bereikt door mensen. Professionals werkzaam bij jouw organisatie, die zaken doen met mensen buiten de organisatie. Denk aan partners van een advocatenkantoor die kennis en kunde delen, zodat zij door de markt worden gezien als experts of kennisleiders. Of consultants die aan mensen op de arbeidsmarkt laten zien hoe leuk het is om juist bij hun bedrijf te werken.

Het gaat over middelen en de meest optimale inzet daarvan. Persoonlijke online communicatiemiddelen spelen vaak een belangrijke rol, omdat zij het contact tussen mensen binnen en buiten de organisatie mogelijk maken. Aan de andere kant kijken we ook naar middelen die zorgen voor overzicht, beheersbaarheid en sturing.

Dit allemaal ten behoeve van een nieuwe of aangepaste structuur, zodat duidelijk is wie wat wanneer doet en – niet onbelangrijk – waarom. Samen denken we de structuur uit en zorgen we voor de adoptie ervan binnen de organisatie.

Hierbij is oog voor de bestaande cultuur erg belangrijk. Wat we doen heeft hier namelijk impact op. Binnen de organisatiecultuur moet er ruimte zijn om structuren en middelen op een andere manier in te zetten. Hierdoor boeken mensen andere resultaten, waardoor ook de cultuur mogelijk verandert / verbetert.

Operationele uitvoering

Als je mij inhuurt, krijg je echter nooit alleen advies. Strategie zonder executie is niets anders dan een illusie.

We gaan dus ook dingen doen. Of beter gezegd: jij en je collega’s gaan dingen doen. We leren hen communicatie- en marketingvaardigheden, zoals het onderzoeken van doelgroepen, het versterken van vertrouwen, het vertellen van verhalen en het genereren van leads. We leren hen omgaan met verandering, hoe ze bepaalde tools het beste kunnen gebruiken en hoe ze kunnen bouwen aan hun eigen merk.

Soms worden dit soft skills genoemd. Vaardigheden die – los van een professie – ontzettend waardevol of zelfs onmisbaar zijn voor iedere professional. Er is wat mij betreft dan ook weinig ‘soft’ aan.

Concreet

Als strategisch adviseur & projectmanager kan ik je concreet helpen bij…

Het analyseren van de huidige situatie binnen jouw organisatie;

Het formuleren van doelstellingen, bepalen van KPI’s, vaststellen van een meetmethode en het opstellen van rapportages;

Het uitvoeren van doelgroepsanalyses;

Het uitwerken van waardeproposities;

Het opzetten en uitvoeren van pilot projecten om de mogelijkheden voor jouw organisatie aan te tonen;

Het integreren van succesvolle nieuwe methodes in bestaande processen;

En periodieke sparringsessies.

Benieuwd wat ik voor jou en jouw organisatie kan betekenen?